Top

Opis przedmiotu

Uczelniany kurs e-learningowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prawo w ochronie zdrowia
Kierunek
Zdrowie publiczne
Rok studiów
1 rok - studia magisterskie
Kategoria
Obowiązkowy
Jednostka prowadząca
Zakład Zdrowia Publicznego
Prowadzący
Strzeszczenie

Celem kursu jest:
1. Przekazanie wiedzy w zakresie aspektów prawnych organizacji i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.
2. Zaprezentowanie regulacji prawnych dotyczących różnych aspektów działalności podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 
3. Przygotowanie do pracy w podmiocie leczniczym w komórkach administracyjnych.

Terminarz zajęć: 24 kwietnia 2018 - 24 kwietnia 2019
Inne kursy

Propedeutyka zdrowia publicznego

Cele kształcenia:1. Prezentacja definicji zdrowia i jego uwarunkowań.2. Przedstawienie tła historycznego koncepcji zdrowia i zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wielowymiarowości i...