Top

Opis przedmiotu

Uczelniany kurs e-learningowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wprowadzenie do biologii komórki nowotworowej – podstawy diagnostyki onkologicznej
Kierunek
Lekarski
Rok studiów
1 rok
2 rok
3 rok
4 rok
5 rok
6 rok
Kategoria
Fakultet
Jednostka prowadząca
Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka
Strzeszczenie

Po zakończonym kursie student powinien: rozumieć komórkowe i molekularne mechanizmy procesu nowotworowego, powinien również wykazać się wiedzą w zakresie podstaw klasyfikacji nowotworów, a także posługiwać się wiedzą w zakresie współczesnych metod diagnozowania i leczenia nowotworów.

Terminarz zajęć: 01 października 2018 - 28 lutego 2019
Inne kursy

Pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa IIWL 1819

Celem zajęć jest:  (1) nauczenie studentów prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej według aktualnych wytycznych  (2)zapoznanie studentów z metodami oceny podstawowych...

Komunikacja medyczna IWL

Zajęcia koncentrują się na kształtowaniu i pogłębianiu kompetencji komunikacyjnych w odniesieniu do określonych relacji interpersonalnych, problemów klinicznych oraz sytuacji psychospołecznej...

Higiena i epidemiologia IV rok I WL

Celem kursu jest przekazanie wiedzy o zdrowym stylu życia: prawidłowe żywienie, prawidłowa aktywność fizyczna, unikanie nałogów, zdrowe środowisko i inne.