Top

Opis przedmiotu

Uczelniany kurs e-learningowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wprowadzenie do biologii komórki nowotworowej – podstawy diagnostyki onkologicznej
Kierunek
Lekarski
Rok studiów
1 rok
2 rok
3 rok
4 rok
5 rok
6 rok
Kategoria
Fakultet
Jednostka prowadząca
Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka
Strzeszczenie

Po zakończonym kursie student powinien: rozumieć komórkowe i molekularne mechanizmy procesu nowotworowego, powinien również wykazać się wiedzą w zakresie podstaw klasyfikacji nowotworów, a także posługiwać się wiedzą w zakresie współczesnych metod diagnozowania i leczenia nowotworów.

Terminarz zajęć: 01 października 2018 - 28 lutego 2019
Inne kursy

Pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa IIWL 1819

Celem zajęć jest:  (1) nauczenie studentów prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej według aktualnych wytycznych  (2)zapoznanie studentów z metodami oceny podstawowych...

Biochemia z elementami chemii IWL

Wykłady, Seminaria, Ćwiczenia dla IWL 2 roku studiów - Celem zajęć z biochemii jest poznanie budowy chemicznej organizmów żywych, procesów chemicznych i energetycznych zachodzących w tych...

Bezpieczeństwo pacjenta

Celem kursu jest opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa pacjenta, w celu zmniejszenia liczby błędów medycznych, poprawy bezpieczeństwa pracy w aspekcie ewentualnych...