Top

Opis przedmiotu

Uczelniany kurs e-learningowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Bezpieczeństwo i higiena pracy - Fizjoterapia 2018/2019
Kierunek
Fizjoterapia
Rok studiów
1 rok - studia licencjackie
Kategoria
Obowiązkowy
Jednostka prowadząca
Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
Prowadzący
Strzeszczenie

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwem pożarowym w trakcie studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z odbywaniem zajęć praktycznych

Terminarz zajęć: 08 października 2018 - 27 stycznia 2019
Inne kursy

Zdrowie Publiczne dla Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

Celem nauczania jest zapoznanie z problematyką zdrowia publicznego, a w szczególności ukazanie czynników oddziaływujących na strukturę i proces opieki zdrowotnej z uwzględnieniem regulacji prawnych i...

Medycyna paliatywna

Celem kursu jest nabycie umiejętności diagnostyki i leczenia bólu u chorych z nowotworem lub inną przewlekłą nieuleczalną postępującą chorobą.