Top

Opis przedmiotu

Uczelniany kurs e-learningowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Bezpieczeństwo i higiena pracy - Higiena stomatologiczna 2018/2019
Kierunek
Higiena stomatologiczna
Rok studiów
1 rok - studia licencjackie
Kategoria
Obowiązkowy
Jednostka prowadząca
Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
Prowadzący
Strzeszczenie

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwem pożarowym w trakcie studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z odbywaniem zajęć praktycznych

Terminarz zajęć: 08 października 2018 - 27 stycznia 2019
Inne kursy

Wakcynologia praktyczna (semestr letni 2018/2019)

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy na temat szczepień ochronnych w różnych sytuacjach w różnych grupach pacjentów.

Co jest w Twoim kosmetyku? (semestr letni)

Co jest w Twoim kosmetyku? Prowadzący dr n. med Patryk Tarka Adiunkt Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia PublicznegoNabycie umiejętności rozpoznawania głównych grup surowców kosmetycznych i...