Top

Opis przedmiotu

Uczelniany kurs e-learningowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Biologia Medyczna z Morfologią Komórki i Podstawami Genetyki (2020/2021)
Kierunek
Fizjoterapia
Rok studiów
1 rok
Kategoria
Obowiązkowy
Jednostka prowadząca
Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii
Prowadzący
Strzeszczenie
Terminarz zajęć: 16 września 2020 - 16 września 2021