Top

Opis przedmiotu

Uczelniany kurs e-learningowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Żywienie w gastroenterologii i chirurgii przewodu pokarmowego
Kierunek
Brak danych
Rok studiów
1 rok
2 rok
3 rok
4 rok
5 rok
6 rok
Kategoria
Fakultet
Jednostka prowadząca
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
Prowadzący
Strzeszczenie

Fakultety dotyczą postępowania żywieniowego u pacjentów z najczęściej występującymi zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego.

Podczas zajęć student będzie miał okazję nauczyć się podstawowych zasad żywienia chorych w okresie okołooperacyjnym.

Zajęcia są tak skonstruowane, aby przybliżyć słuchaczom opis anatomiczny i fizjologię danego narządu, a następnie patofizjologię i objawy choroby. 

 Przedstawiony zostanie zarys postępowania żywieniowego i pomocne porady dietetyczne

Terminarz zajęć: 15 października 2018 - 08 stycznia 2019
Inne kursy
Brak podobnych kursów