Top

Opis przedmiotu

Uczelniany kurs e-learningowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Statystyka i informatyka medyczna 1819
Kierunek
Lekarski
Rok studiów
1 rok
Kategoria
Obowiązkowy
Jednostka prowadząca
Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny
Strzeszczenie

W toku kształcenia w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny następuje przygotowanie studenta do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotnej i medycyny opartej na dowodach naukowych (Evidence Based Medicine - EBM). Tematyka zajęć przybliża studentom nowe specjalności i kierunki medyczne: informatykę medyczną, informatykę kliniczną, telemedycynę, eZdrowie, mZdrowie, rzeczywistość wirtualną oraz bioinformatykę. Studenci zapoznają się również z podstawami biostatystyki oraz medycyny opartej na dowodach naukowych (EBM).

Terminarz zajęć: 01 października 2018 - 01 października 2019
Inne kursy

Pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa IIWL 1718

Pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa dla studentów 1 roku IIWL - Celem kursu jest  (1) nauczenie studentów prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej według aktualnych wytycznych, (2)...

Farmakologia I WL 3 rok 2018-19

Celem nauczania farmakologii i toksykologii jest zapoznanie studentów z zasadami racjonalnej farmakoterapii, przedstawienie podstawowych korzyści, niebezpieczeństw i trudności związanych...

Wprowadzenie do biologii komórki nowotworowej –...

Po zakończonym kursie student powinien: rozumieć komórkowe i molekularne mechanizmy procesu nowotworowego, powinien również wykazać się wiedzą w zakresie podstaw klasyfikacji...