Top

Opis przedmiotu

Uczelniany kurs e-learningowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Statystyka i informatyka medyczna 2018/19
Kierunek
Lekarski
Rok studiów
1 rok
Kategoria
Obowiązkowy
Jednostka prowadząca
Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny
Strzeszczenie

W toku kształcenia w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny następuje przygotowanie studenta do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotnej i medycyny opartej na dowodach naukowych (Evidence Based Medicine - EBM). Tematyka zajęć przybliża studentom nowe specjalności i kierunki medyczne: informatykę medyczną, informatykę kliniczną, telemedycynę, eZdrowie, mZdrowie, rzeczywistość wirtualną oraz bioinformatykę. Studenci zapoznają się również z podstawami biostatystyki oraz medycyny opartej na dowodach naukowych (EBM).

Terminarz zajęć: 01 października 2018 - 01 października 2019
Inne kursy

Otolaryngologia Dziecięca IWL

Cele kształcenia to przekazanie wiedzy, umiejętności dotyczących podstawowych zasad profilaktyki, diagnozowania i leczenia chorób z zakresu głowy i szyi.

Informatyka Medyczna - Elektroradiologia 1819

W toku kształcenia w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny następuje przygotowanie studenta do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotnej i medycyny opartej na...

Techniki informatyczne - Położnictwo II stopnia,...

W toku kształcenia w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny następuje przygotowanie studenta do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotneji medycyny opartej na...

Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

W toku kształcenia w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny następuje przygotowanie studenta do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotnej i medycyny opartej na...