Top

Opis przedmiotu

Uczelniany kurs e-learningowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Co jest w Twoim kosmetyku? 2018/2019
Kierunek
Brak danych
Rok studiów
1 rok
2 rok
3 rok
4 rok
5 rok
6 rok
Kategoria
Fakultet
Jednostka prowadząca
Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
Prowadzący
Strzeszczenie

Cele kształcenia: nabycie umiejętności rozpoznawania głównych grup surowców kosmetycznych i wskazanie w nich substancji aktywnych o specyficznych właściwościach chemiczno-kosmetologicznych warunkujących zastosowanie w różnych typach preparatów kosmetycznych.

Terminarz zajęć: 30 października 2018 - 16 czerwca 2019
Inne kursy

Wakcynologia praktyczna

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy na temat szczepień ochronnych w różnych sytuacjach w różnych grupach pacjentów.