Top

Opis przedmiotu

Uczelniany kurs e-learningowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Od fizjologii do nowoczesnych technologii - semestr zimowy 2018/19
Kierunek
Lekarski
Rok studiów
1 rok
2 rok
3 rok
4 rok
5 rok
6 rok
Kategoria
Fakultet
Jednostka prowadząca
Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny
Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
Strzeszczenie

Głównym celem przedmiotu jest podejście multidyscyplinarne – połączenie wiedzy teoretycznej z fizjologii i patofizjologii z problemami zdrowotnymi występującymi u pacjentów. Każdy objaw, jaki demonstruje pacjent, czy odchylenie w badaniu dodatkowym, mają bowiem swoje wytłumaczenie na poziomie komórkowym. Chcemy pokazać, że warto jest zgłębiać podstawy fizjologii i patofizjologii, bo gruntowna wiedza z tych dziedzin pozwala na zrozumienie objawów, łączenie ich w całość, stawianie diagnozy i odpowiednie leczenie pacjentów oraz stosowanie metod i technik, które ułatwiają i czynią bezpieczniejszym życie codzienne osób chorych. Chcemy w ten sposób pokazać, że medycyna jest przede wszystkim nauką logicznego myślenia i wyciągania wniosków.

Tematyka zajęć przybliża studentom także nowe specjalności i kierunki medyczne, na przykład telemedycynę, eZdrowie, mZdrowie.

Terminarz zajęć: 01 października 2018 - 27 stycznia 2019
Inne kursy

Informatyka Medyczna - Elektroradiologia 1819

W toku kształcenia w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny następuje przygotowanie studenta do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotnej i medycyny opartej na...

Podstawy informatyki - Audiofonologia 1819

W toku kształcenia w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny następuje przygotowanie studenta do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotnej i medycyny opartej na...

Komunikacja medyczna IWL

Zajęcia koncentrują się na kształtowaniu i pogłębianiu kompetencji komunikacyjnych w odniesieniu do określonych relacji interpersonalnych, problemów klinicznych oraz sytuacji psychospołecznej...