Top

Opis przedmiotu

Uczelniany kurs e-learningowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Przetwarzanie danych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego (semestr zimowy 2020/2021)
Kierunek
Lekarski
Rok studiów
1 rok
2 rok
3 rok
Kategoria
Fakultet
Jednostka prowadząca
Brak danych
Prowadzący
Strzeszczenie

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami przetwarzania danych 
z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. W toku realizacji przedmiotu student pozna przykładowe problemy pojawiające się w czasie gromadzenia i przetwarzania danych medycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. W trakcie zajęć wykorzystywane są dane kliniczne zgromadzone w Zakładzie podczas analiz statystycznych.

Tematyka zajęć uwzględnia między innymi: wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego, funkcje, operacje na tekście, wizualizację danych oraz elementy przetwarzania danych i ochrony zawartości przechowywanych w skoroszycie.

Cykl zajęć prowadzony jest w formule e-learningowej z jednym spotkaniem stacjonarnym, przeznaczonym na omówienie szczegółowe zasad realizacji przedmiotu.

Terminarz zajęć: 09 listopada 2020 -
Inne kursy

Czyste leczenie - bezpieczne leczenie (semestr zimowy...

Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu zagrożeń biologicznych na stanowisku lekarza oraz ich przeciwdziałaniu, profilaktyki po narażeniu na czynniki biologiczne,...

Zdrowie Publiczne (2020/2021)

Kurs e-learningowy z zakresu zdrowia publicznego dotyczy następujących tematów: - historia, cele i zadania zdrowia publicznego; - podstawowe definicje w zdrowiu publicznym, - aktualne...