Top

Opis przedmiotu

Uczelniany kurs e-learningowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Podstawy prawa 2018/2019
Kierunek
Zdrowie publiczne
Rok studiów
1 rok - studia licencjackie
Kategoria
Obowiązkowy
Jednostka prowadząca
Zakład Zdrowia Publicznego
Prowadzący
Strzeszczenie

Celem kursu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej istoty i rozumienia prawa oraz gałęzi  prawa oraz pomoc studentom w nabywaniu kompetencji niezbędnych do własnego uczenia się i doskonalenia (kształcenie ustawiczne). 

Terminarz zajęć: 14 grudnia 2018 - 27 stycznia 2019
Inne kursy

PE - e-pidemiologia I - Miary zdrowia populacji

Kurs dla I roku studiów licencjackich Zdrowia Publicznego w ramach przedmiotu Podstawy Epidemiologii.

Koszty w ochronie zdrowia 2018/2019 - Mikroekonomia

Mikroekonomia - dr hab. n.zdr. (dr n. ekon) Aleksandra Czerw  - Celem kursu jest zapoznanie studentów z różnymi kategoriami kosztów w systemie opieki zdrowotnej wraz z metodologią ich...