Top

Opis przedmiotu

Uczelniany kurs e-learningowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Podstawy prawa 2018/2019
Kierunek
Zdrowie publiczne
Rok studiów
1 rok - studia licencjackie
Kategoria
Obowiązkowy
Jednostka prowadząca
Zakład Zdrowia Publicznego
Prowadzący
Strzeszczenie

Celem kursu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej istoty i rozumienia prawa oraz gałęzi  prawa oraz pomoc studentom w nabywaniu kompetencji niezbędnych do własnego uczenia się i doskonalenia (kształcenie ustawiczne). 

Terminarz zajęć: 14 grudnia 2018 - 27 stycznia 2019
Inne kursy

Prawo w ochronie zdrowia 2018/2019

Celem kursu jest:1. Przekazanie wiedzy w zakresie aspektów prawnych organizacji i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.2. Zaprezentowanie regulacji prawnych dotyczących różnych aspektów...

Mikrobiologia

Kurs poświęcony jest min. zagadnieniom : mikrobiologii jako nauki medycznej, budowie i systematyce drobnoustrojów, mikrobiom człowieka, wybranym bakteriom ważnym w patologii człowieka, zakażeniom...