Top

Opis przedmiotu

Uczelniany kurs e-learningowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Immunologia - Lekarski, 2 rok, stacj. i niest. (semestr letni 2021/2022)
Kierunek
Lekarski
Rok studiów
2 rok
Kategoria
Obowiązkowy
Jednostka prowadząca
Zakład Immunologii
Strzeszczenie
Terminarz zajęć: 22 lutego 2021 - 01 października 2021
Inne kursy

Farmakologia 3 rok WL 2019/20

Kurs zawiera materiały dla studentów 3 roku kierunku lekarskiego.Celem nauczania farmakologii i toksykologii jest zapoznanie studentów z zasadami racjonalnej farmakoterapii, przedstawienie...

Higiena i epidemiologia IV rok I WL

Celem kursu jest przekazanie wiedzy o zdrowym stylu życia: prawidłowe żywienie, prawidłowa aktywność fizyczna, unikanie nałogów, zdrowe środowisko i inne.

Komunikacja medyczna IWL

Zajęcia koncentrują się na kształtowaniu i pogłębianiu kompetencji komunikacyjnych w odniesieniu do określonych relacji interpersonalnych, problemów klinicznych oraz sytuacji psychospołecznej...