Top

Opis przedmiotu

Uczelniany kurs e-learningowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wprowadzenie do badań klinicznych z elementami etyki - WYKŁADY (semestr zimowy 2021/2022)
Kierunek
Zdrowie publiczne
Rok studiów
1 rok - studia magisterskie
Kategoria
Obowiązkowy
Jednostka prowadząca
Zakład Profilaktyki Onkologicznej
Prowadzący
Strzeszczenie

Cele kształcenia:

1. Poznanie historii oraz stanu obecnego badań klinicznych w Polsce i na Świecie.
2. Zdobycie wiedzy z zakresu przemysłu wytwarzania nowych leków ze szczególnym
uwzględnieniem największych centrów badawczo-rozwojowych w biotechnologii oraz wymagań dotyczących rynku farmaceutycznego.
3. Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresu podstaw etyki w badaniach klinicznych.
4. Zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dokumentacji obowiązującej w
projektowaniu i prowadzeniu badań klinicznych.

Terminarz zajęć: 22 października 2021 -
Inne kursy

PE - e-pidemiologia I - Miary zdrowia populacji

Kurs dla I roku studiów licencjackich Zdrowia Publicznego w ramach przedmiotu Podstawy Epidemiologii.

Podstawy prawa (semestr zimowy 2019/2020)

Celem kursu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej istoty i rozumienia prawa oraz gałęzi  prawa oraz pomoc studentom w nabywaniu kompetencji niezbędnych do własnego uczenia...