Top

Opis przedmiotu

Uczelniany kurs e-learningowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Mnemotechnika - jak pamiętać, żeby nie zapomnieć 2021/2022
Kierunek
Lekarski
Rok studiów
1 rok
2 rok
3 rok
4 rok
5 rok
6 rok
Kategoria
Fakultet
Jednostka prowadząca
Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny
Prowadzący
Strzeszczenie

Zajęcia fakultatywne poruszające tematykę związaną z tworzeniem technik pamięciowych (mnemotechniki). Zdobyte informacje pozwalają lepiej zrozumieć mechanizmy pamięciowe, które można wykorzystać podczas nauki oraz w życiu codziennym.

Terminarz zajęć: 25 października 2021 -