Top

Opis przedmiotu

Uczelniany kurs e-learningowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Czyste leczenie - bezpieczne leczenie (semestr letni 2021/2022)
Kierunek
Lekarski
Rok studiów
1 rok
2 rok
3 rok
4 rok
5 rok
6 rok
Kategoria
Fakultet
Jednostka prowadząca
Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
Prowadzący
Strzeszczenie

Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu zagrożeń biologicznych na stanowisku lekarza oraz ich przeciwdziałaniu, profilaktyki po narażeniu na czynniki biologiczne, zapobiegania ekspozycjom zawodowym na materiał potencjalnie zakaźny.

Terminarz zajęć: 10 marca 2022 - 22 lipca 2022
Inne kursy

Czyste Leczenie - Bezpieczne Leczenie 18/19

Prowadzący dr n. med Patryk Tarka, Adiunkt Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia PublicznegoCelem kursu jest opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu zagrożeń biologicznych na stanowisku...

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy -...

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwem pożarowym w trakcie studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, ze...