Top

Opis przedmiotu

Uczelniany kurs e-learningowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Czyste leczenie - bezpieczne leczenie (semestr letni 2021/2022)
Kierunek
Lekarski
Rok studiów
1 rok
2 rok
3 rok
4 rok
5 rok
6 rok
Kategoria
Fakultet
Jednostka prowadząca
Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
Prowadzący
Strzeszczenie

Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu zagrożeń biologicznych na stanowisku lekarza oraz ich przeciwdziałaniu, profilaktyki po narażeniu na czynniki biologiczne, zapobiegania ekspozycjom zawodowym na materiał potencjalnie zakaźny.

Terminarz zajęć: 10 marca 2022 - 17 czerwca 2022
Inne kursy

Bezpieczeństwo pacjenta (semestr letni 2018/2019)

Celem kursu jest opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa pacjenta, w celu zmniejszenia liczby błędów medycznych, poprawy bezpieczeństwa pracy w aspekcie...