Top

Kursy

Wykaz uczelnianych kursów e-learningowych

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Nefrologia

Zajęcia z Nefrologii w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych - zajęcia seminaryjne z nefrologii dla studentów 5 i 6 roku kierunku lekarskiego Warszawskiego Uniwersytety...

Pediatria

Celem kursu jest zdobycie podstawowej przez studenta wiedzy z zakresu rozwoju, żywienia i odrębności fizjologicznych dziecka, od okresu noworodkowego do zakończenia procesów dojrzewania; nabycie...

Onkogenetyka IWL 3 rok

Seminarium dotyczące możliwości wykorzystania genetyki w diagnostyce, prognostyce i terapiach nowotworów hematologicznych.

Onkogenetyka IIWL 3 rok

Celem kursu jest wprowadzenie do nowoczesnych metod diagnostycznych i prognostycznych w onkologii

Wprowadzenie do gerontologii i geriatrii 2020-2021

Celem kursu jest zapoznanie studenta z procesem fizjologicznego starzenia w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym.

Podstawowe medyczne czynności ratunkowe - BLS...

Szanowni Studenci Pierwszego Roku! Witamy w pierwszym module e-learningowym przygotowanym przez Zakład Ratownictwa Medycznego. Przygotowaliśmy dla Państwa krótkie wprowadzenie który, mamy nadzieje,...

Farmakologia III rok WL 2021/2022

Kurs zawiera materiały dla studentów 3 roku kierunku lekarskiego.Celem nauczania farmakologii i toksykologii jest zapoznanie studentów z zasadami racjonalnej farmakoterapii, przedstawienie...