Top

Kursy

Wykaz uczelnianych kursów e-learningowych

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Nefrologia

Zajęcia z Nefrologii w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych - zajęcia seminaryjne z nefrologii dla studentów 5 i 6 roku kierunku lekarskiego Warszawskiego Uniwersytety...

Pediatria

Celem kursu jest zdobycie podstawowej przez studenta wiedzy z zakresu rozwoju, żywienia i odrębności fizjologicznych dziecka, od okresu noworodkowego do zakończenia procesów dojrzewania; nabycie...

Biostatystyka w praktyce klinicznej

Podczas realizacji przedmiotu student zapozna się z podstawami biostatystyki, bazami danych, aplikacjami umożliwiającymi prowadzenie badań naukowych oraz przykładowymi programami przydatnymi w...

Biostatystyka w praktyce klinicznej 2020/2021

Kurs uzupełnia zajęcia "STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW" prowadzony przez pracowników Zakładu Chemii Fizycznej

Medycyna paliatywna (2020/2021)

Celem kursu jest nabycie umiejętności diagnostyki i leczenia bólu u chorych z nowotworem lub inną przewlekłą nieuleczalną postępującą chorobą.

Onkogenetyka IWL 3 rok

Seminarium dotyczące możliwości wykorzystania genetyki w diagnostyce, prognostyce i terapiach nowotworów hematologicznych.

Onkogenetyka IIWL 3 rok

Celem kursu jest wprowadzenie do nowoczesnych metod diagnostycznych i prognostycznych w onkologii

Hipertensjologia interdyscyplinarnie

Głównym celem realizowanego przez Państwa fakultetu jest multidyscyplinarne przedstawienie najnowszej wiedzy dotyczącej nadciśnienia tętniczego.