Top

Kursy

Wykaz uczelnianych kursów e-learningowych

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Otolaryngologia Dziecięca IWL

Cele kształcenia to przekazanie wiedzy, umiejętności dotyczących podstawowych zasad profilaktyki, diagnozowania i leczenia chorób z zakresu głowy i szyi.

Farmakologia kliniczna

Farmakologia kliniczna dla 4 roku kierunku lekarskiego

Anestezjologia i Intensywna Terapia IWL

Anestezjologia i Intensywna Terapia dla studentów 5 roku IWL - Celem  kursu jest 1. nauczenie studentów prowadzenia zaawansowanych czynności resuscytacyjnych według aktualnych wytycznych  2....

Biochemia z elementami chemii IWL

Wykłady, Seminaria, Ćwiczenia dla IWL 2 roku studiów - Celem zajęć z biochemii jest poznanie budowy chemicznej organizmów żywych, procesów chemicznych i energetycznych zachodzących w tych...

Biochemia z elementami chemii WLD

Wykłady, Seminaria, Ćwiczenia dla WLD 2 rok studiówCelem zajęć z biochemii jest poznanie budowy chemicznej organizmów żywych, procesów chemicznych i energetycznych zachodzących w tych organizmach, ich...

Podstawy prawa

Celem kursu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej istoty i rozumienia prawa oraz gałęzi  prawa oraz pomoc studentom w nabywaniu kompetencji niezbędnych do własnego uczenia się...

Zdrowie publiczne

Kurs e-learningowy z zakresu zdrowia publicznego dotyczy następujących tematów: - historia, cele i zadania zdrowia publicznego; - podstawowe definicje w zdrowiu publicznym, - aktualne...

Higiena i epidemiologia

Celem kursu jest przekazanie wiedzy o zdrowym stylu życia: prawidłowe żywienie, prawidłowa aktywność fizyczna, unikanie nałogów, zdrowe środowisko i inne.

Prawo w ochronie zdrowia

Celem kursu jest:1. Przekazanie wiedzy w zakresie aspektów prawnych organizacji i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.2. Zaprezentowanie regulacji prawnych dotyczących różnych aspektów...