Top

Kursy

Wykaz uczelnianych kursów e-learningowych

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Nefrologia

Zajęcia z Nefrologii w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych - zajęcia seminaryjne z nefrologii dla studentów 5 i 6 roku kierunku lekarskiego Warszawskiego Uniwersytety...

Onkogenetyka IWL 3 rok

Seminarium dotyczące możliwości wykorzystania genetyki w diagnostyce, prognostyce i terapiach nowotworów hematologicznych.

Onkogenetyka IIWL 3 rok

Celem kursu jest wprowadzenie do nowoczesnych metod diagnostycznych i prognostycznych w onkologii

Chirurgia ogólna - VI rok (semestr 2020/2021) właściwe

Koordynatorem kursu jest dr Dariusz Tomaszewski

Zdrowie Publiczne (2020/2021)

Kurs e-learningowy z zakresu zdrowia publicznego dotyczy następujących tematów: - historia, cele i zadania zdrowia publicznego; - podstawowe definicje w zdrowiu publicznym, - aktualne...

Farmakologia III rok WL 2020/2021

Kurs zawiera materiały dla studentów 3 roku kierunku lekarskiego.Celem nauczania farmakologii i toksykologii jest zapoznanie studentów z zasadami racjonalnej farmakoterapii, przedstawienie...

Farmakologia kliniczna V rok 2020/2021

Kurs zawiera materiały dla studentów 5 roku kierunku lekarskiego.

Biochemia z elementami chemii WL (2020/2021)

Wykłady, Seminaria, Ćwiczenia dla WL 2 roku studiów - Celem zajęć z biochemii jest poznanie budowy chemicznej organizmów żywych, procesów chemicznych i energetycznych zachodzących w tych...

Biochemia z elementami chemii WLS (2020/2021)

Wykłady, Seminaria, Ćwiczenia dla WL 2 roku studiów - Celem zajęć z biochemii jest poznanie budowy chemicznej organizmów żywych, procesów chemicznych i energetycznych zachodzących w tych...

Medycyna paliatywna (2020/2021)

Celem kursu jest nabycie umiejętności diagnostyki i leczenia bólu u chorych z nowotworem lub inną przewlekłą nieuleczalną postępującą chorobą.

Biochemia - ratownictwo medyczne (semestr zima...

Cele kształcenia Pogłębiona znajomość biochemii obejmująca najważniejsze grupy cząsteczek biologicznych (białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów i lipidów). Poznanie i zrozumienie wybranych...

Metodologia badań naukowych (2020/2021)

Kurs zawiera e-zajęcia stanowiące część przedmiotu "Metodologia Badań Naukowych" dla II roku kierunku lekarskiego.

Wprowadzenie do badań klinicznych - wykłady (semestr...

Cele kształcenia:1. Poznanie historii oraz stanu obecnego badań klinicznych w Polsce i na Świecie.2. Zdobycie wiedzy z zakresu przemysłu wytwarzania nowych leków ze szczególnym uwzględnieniem...

Wprowadzenie do badań klinicznych - seminaria, grupa...

Cele kształcenia:1. Poznanie historii oraz stanu obecnego badań klinicznych w Polsce i na Świecie.2. Zdobycie wiedzy z zakresu przemysłu wytwarzania nowych leków ze szczególnym uwzględnieniem...

Anestezjologia i Intensywna Terapia 2020/21

Celem  kursu jest: 1. nauczenie studentów prowadzenia zaawansowanych czynności resuscytacyjnych według aktualnych wytycznych  2. umiejętności rozpoznawania i postępowania w stanach...

Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia...

W toku kształcenia w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny następuje przygotowanie studenta do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotnej i medycyny opartej...

Komunikacja medyczna - Pielęgniarstwo 2020/21

Zajęcia koncentrują się na kształtowaniu i pogłębianiu kompetencji komunikacyjnych w odniesieniu do określonych relacji interpersonalnych, problemów klinicznych oraz sytuacji psychospołecznej...

Biochemia - pielęgniarstwo (semestr zima 2020/2021)

Cele kształceniaPogłębiona znajomość biochemii obejmująca najważniejsze grupy cząsteczek biologicznych (białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów i lipidów). Poznanie i zrozumienie wybranych...

Biochemia - położnictwo (semestr zima 2020/2021)

Cele kształcenia Pogłębiona znajomość biochemii obejmująca najważniejsze grupy cząsteczek biologicznych (białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów i lipidów). Poznanie i zrozumienie wybranych...

Statystyka i informatyka medyczna 2020/21

W toku kształcenia w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny następuje przygotowanie studenta do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotnej i medycyny opartej na...

Zaawansowane medyczne czynności ratunkowe - część I...

Szanowni Państwo! Zaawansowane Zabiegi Resuscytacyjne są zajęciami ćwiczeniowymi podczas których biorą Państwo udział w symulacjach wysokiej i niskiej wierności. Oczekujemy, że przychodzą Państwo...

Podstawowe medyczne czynności ratunkowe (2020/2021)

Szanowni Studenci Pierwszego Roku! Witamy w pierwszym module e-learningowym przygotowanym przez Zakład Ratownictwa Medycznego. Przygotowaliśmy dla Państwa krótkie wprowadzenie który, mamy nadzieje,...

Pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa - WL, 1 rok...

Celem zajęć jest:  (1) nauczenie studentów prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej według aktualnych wytycznych  (2) zapoznanie studentów z metodami oceny podstawowych...

WUM-MD-PhD Metodologia badań naukowych (2020/2021)

Kurs zawiera e-zajęcia stanowiące część przedmiotu "Metodologia Badań Naukowych" dla studentów doktoranckich WUM projektu MD-PhDAutorzy: dr n. med. Wiktor Paskal, lek. Kacper Pełka, prof. Paweł...

Laboratorium rozwoju umiejętności komunikacyjnych...

Zajęcia koncentrują się na kształtowaniu i pogłębianiu kompetencji komunikacyjnych w odniesieniu do określonych relacji interpersonalnych, problemów klinicznych oraz sytuacji psychospołecznej...

Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia...

W toku kształcenia w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny następuje przygotowanie studenta do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotnej i medycyny opartej...