Top

Kursy

Wykaz uczelnianych kursów e-learningowych

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Nefrologia

Zajęcia z Nefrologii w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych - zajęcia seminaryjne z nefrologii dla studentów 5 i 6 roku kierunku lekarskiego Warszawskiego Uniwersytety...

Onkogenetyka IWL 3 rok

Seminarium dotyczące możliwości wykorzystania genetyki w diagnostyce, prognostyce i terapiach nowotworów hematologicznych.

Onkogenetyka IIWL 3 rok

Celem kursu jest wprowadzenie do nowoczesnych metod diagnostycznych i prognostycznych w onkologii

Wprowadzenie do gerontologii i geriatrii 2020-2021

Celem kursu jest zapoznanie studenta z procesem fizjologicznego starzenia w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym.

Komunikacja medyczna - Pielęgniarstwo 2020/21

Zajęcia koncentrują się na kształtowaniu i pogłębianiu kompetencji komunikacyjnych w odniesieniu do określonych relacji interpersonalnych, problemów klinicznych oraz sytuacji psychospołecznej...

Biochemia - położnictwo (semestr zima 2020/2021)

Cele kształcenia Pogłębiona znajomość biochemii obejmująca najważniejsze grupy cząsteczek biologicznych (białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów i lipidów). Poznanie i zrozumienie wybranych...

Patologia (2020/2021)

Wprowadzenie do przedmiotu otwierającego drogę poznania morfologii stanów patologicznych najczęściej spotykanych w praktyce medycznej Zapoznanie z definicjami podstawowych zmian chorobowych z...

Otolaryngologia Dziecięca WL 2021/2022

Kurs zawiera materiały dla studentów IV roku kierunku lekarskiego.Cele kształcenia to przekazanie wiedzy, umiejętności dotyczących podstawowych zasad profilaktyki, diagnozowania i leczenia chorób z...

Farmakologia III rok WL 2021/2022

Kurs zawiera materiały dla studentów 3 roku kierunku lekarskiego.Celem nauczania farmakologii i toksykologii jest zapoznanie studentów z zasadami racjonalnej farmakoterapii, przedstawienie...

Farmakologia kliniczna V rok 2021/2022

Kurs zawiera materiały dla studentów 5 roku kierunku lekarskiego.

Laboratorium rozwoju umiejętności komunikacyjnych...

Zajęcia koncentrują się na kształtowaniu i pogłębianiu kompetencji komunikacyjnych w odniesieniu do określonych relacji interpersonalnych, problemów klinicznych oraz sytuacji psychospołecznej...

WL. Statystyka i informatyka medyczna 2021/22

W toku kształcenia w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny następuje przygotowanie studenta do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotnej i medycyny opartej na...

Podstawowe medyczne czynności ratunkowe - BLS...

Szanowni Studenci Pierwszego Roku! Witamy w pierwszym module e-learningowym przygotowanym przez Zakład Ratownictwa Medycznego. Przygotowaliśmy dla Państwa krótkie wprowadzenie który, mamy nadzieje,...

Zaawansowane medyczne czynności ratunkowe - ALS I...

Szanowni Państwo! Zaawansowane Zabiegi Resuscytacyjne są zajęciami ćwiczeniowymi podczas których biorą Państwo udział w symulacjach wysokiej i niskiej wierności. Oczekujemy, że przychodzą Państwo...

Anestezjologia i Intensywna Terapia 2021/22

Celem  kursu jest: 1. nauczenie studentów prowadzenia zaawansowanych czynności resuscytacyjnych według aktualnych wytycznych  2. umiejętności rozpoznawania i postępowania w stanach...

Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia...

W toku kształcenia w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny następuje przygotowanie studenta do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotnej i medycyny opartej...

WL. Pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa -...

Celem zajęć jest:  (1) nauczenie studentów prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej według aktualnych wytycznych  (2) zapoznanie studentów z metodami oceny podstawowych...

Wprowadzenie do badań klinicznych z elementami etyki -...

Cele kształcenia:1. Poznanie historii oraz stanu obecnego badań klinicznych w Polsce i na Świecie.2. Zdobycie wiedzy z zakresu przemysłu wytwarzania nowych leków ze szczególnym uwzględnieniem...

NS Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

W toku kształcenia w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny następuje przygotowanie studenta do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotnej i medycyny opartej...

Patologia (2021/2022)

Wprowadzenie do przedmiotu otwierającego drogę poznania morfologii stanów patologicznych najczęściej spotykanych w praktyce medycznej Zapoznanie z definicjami podstawowych zmian chorobowych z zakresu...

WLS. Informatyka kliniczna i Biostatystyka. 2021/22

W toku kształcenia w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny następuje przygotowanie studenta do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotnej i medycyny opartej na...