Top

Logowanie

Instrukcja logowania do Platformy e-learningowej WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Instrukcja logowania
Centralny System Autoryzacji to centralna baza danych użytkowników systemów informatycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Konto w Centralnym Systemie Autoryzacji (tzw. konto domenowe) pozwala studentom i pracownikom na dostęp za pomocą tego samego loginu i hasła do wszystkich zasobów informatycznych WUM.
Do logowania student używa:
LOGIN
sXXXXXX
(mała litera s i sześć cyfr numeru albumu pisane ciągiem, np. s012345).
HASŁO
Hasło startowe to numer wydrukowany na rewersie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, zapisany bez spacji.
Pracownicy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego logują się loginem: imię.nazwisko (w loginie należy używając polskich znaków), hasło startowe otrzymują w momencie zatrudnienia
Uwaga:
W przypadku problemów z logowaniem zapomniane hasło można odzyskać przy pomocy aplikacji resethasla.wum.edu.pl