Top

Problemy

Formularz zgłaszania problemów technicznych

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Informacje dotyczące formularza
Problemy techniczne związane z obsługą Platformy e-Learningowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego można zgłaszać za pomocą poniższego formularza.
Wiele odpowiedzi można znaleźć również w dziale najczęściej zadawanych pytań.
Uwaga: