Top

Kategorie pytań

Najczęściej zadawane pytania

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Pytania i odpowiedzi podstawowe
 • Czego dotyczy FAQ?
  FAQ jest działem przeznaczonym na przedstawienie najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi platformy e-Learningowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz materiałów tam zamieszczonych.
 • Jak zalogować się na Platformę e-Learningową?
  Do zalogowania wykorzystujemy standardowe poświadczenia stosowane na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Szczegółowe informacje znajdziesz tu.
Zapisy
 • Jak i kiedy mogę zapisać się na kurs obowiązkowy?
  Dostęp do kursów obowiązkowych realizowany jest automatycznie, zwykle na kilka dni przed rozpoczęciem kursu. Nie obowiązuje żadna forma zapisów.
 • Jak i kiedy mogę zapisać się na fakultet?
  Zapisy na fakultety realizowane są w wyznaczonych przez Dziekanaty terminach za pośrednictwem strony fakultety.wum.edu.pl. Dostęp do materiałów dydaktycznych i kursów (również fakultetów) realizowany jest automatycznie, zwykle kilka dni przed rozpoczęciem kursu.
 • Nie mam dostępu do kursu który realizuję w bieżącym semestrze. Co mam zrobić?
  Zapisy na zajęcia realizowane są na podstawie list studentów przekazanych przez autorów lub prowadzących kurs. W tym przypadku wskazany jest kontakt z osobą prowadzącą kurs.
Materiały dydaktyczne
 • Jakie są ograniczenia związane z dostępem do materiałów zamieszczonych w kursie?
  Materiały dydaktyczne udostępniane są przez osobę prowadzącą kurs w wyznaczonych terminach. Poza tymi ograniczeniami dostęp do Platformy e-Learningowej możliwy jest z wykorzystaniem dowolnego urządzenia posiadającego stabilny dostęp do sieci Internet w dowolnym czasie i miejscu.
 • Czy po zakończeniu kursu np.: w kolejnym semestrze mam dostęp do wcześniej udostępnionych aktywności i materiałów dydaktycznych?
  Po zakończeniu semestru zakończone kursy są archiwizowane i następnie usuwane z platformy. Na prośbę autora kursu możliwe jest przywrócenie kursu na Platformę e-Learningową.
 • Mam uwagi do materiałów dydaktycznych zamieszczonych w kursie. Gdzie je mogę zgłosić?
  Jeśli uwagi dotyczą merytorycznej zawartości kursu uwagi należy zgłosić osobie prowadzącej. W przypadku uwag technicznych (np.: brak dźwięku w materiale video, brak wtyczek w przeglądarce wymaganych dla wybranych aktywności) można je zgłosić za pośrednictwem następującego formularza lub drogą mailową na adres e-learning@wum.edu.pl.
Inne
 • Czy moja aktywność na Platformie e-Learningowej jest monitorowana?
  Wszystkie aktywności osób zalogowanych są monitorowane.
 • Nie mam dostępu do sieci Internet i nie mogę zakończyć kursu/aktywności w terminie. Co mam zrobić?
  Dostęp do Platformy e-Learningowej wymaga stabilnego połączenia z siecią Internet. W przypadku braku połączenia dostęp do materiałów jest możliwy z wykorzystaniem stanowisk komputerowych znajdujących się w Bibliotece WUM. Obowiązkiem studenta jest wcześniejsze zapoznanie się z harmonogramem dotyczącym materiałów zamieszczonych w kursie i samodzielne planowanie czasu ich realizacji.
 • Nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Co mam zrobić?
  Jeśli pytanie dotyczy problemów technicznych zadaj pytanie przez formularz zgłaszania błędów. Jeśli Twoje pytanie dotyczy części merytorycznej zawartej w kursie skontaktuj się z osobą prowadzącą kurs.