Top

Opis przedmiotu

Uczelniany kurs e-learningowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia
Kierunek
Dietetyka
Rok studiów
1 rok - studia magisterskie
Kategoria
Obowiązkowy
Jednostka prowadząca
Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny
Prowadzący
Strzeszczenie

W toku kształcenia w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny następuje przygotowanie studenta do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotnej i medycyny opartej na dowodach naukowych (Evidence Based Medicine - EBM). Tematyka zajęć przybliża studentom nowe specjalności i kierunki medyczne: informatykę medyczną, informatykę kliniczną, telemedycynę, eZdrowie, mZdrowie, rzeczywistość wirtualną oraz bioinformatykę. Studenci zapoznają się również z podstawami biostatystyki oraz medycyny opartej na dowodach naukowych (EBM).

Terminarz zajęć: 01 października 2018 - 11 grudnia 2018
Inne kursy

Techniki informatyczne - Położnictwo II stopnia,...

W toku kształcenia w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny następuje przygotowanie studenta do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotneji medycyny opartej na...

Od fizjologii do nowoczesnych technologii - semestr...

Głównym celem przedmiotu jest podejście multidyscyplinarne – połączenie wiedzy teoretycznej z fizjologii i patofizjologii z problemami zdrowotnymi występującymi u pacjentów. Każdy objaw, jaki...