Top

Opis przedmiotu

Uczelniany kurs e-learningowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny

HS. Informatyka 2023/24
Kierunek
Higiena stomatologiczna
Rok studiów
1 rok - studia licencjackie
Kategoria
Obowiązkowy
Jednostka prowadząca
Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny
Strzeszczenie
Terminarz zajęć: 12 października 2023 -