Top

Kursy

Wykaz uczelnianych kursów e-learningowych

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Przetwarzanie danych z wykorzystaniem arkusza...

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami przetwarzania danych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. W toku realizacji przedmiotu student pozna przykładowe...

Mnemotechnika - jak pamiętać, żeby nie zapomnieć...

Zajęcia fakultatywne poruszające tematykę związaną z tworzeniem technik pamięciowych (mnemotechniki). Zdobyte informacje pozwalają lepiej zrozumieć mechanizmy pamięciowe, które można wykorzystać...

Czyste leczenie - bezpieczne leczenie (semestr zimowy...

Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu zagrożeń biologicznych na stanowisku lekarza oraz ich przeciwdziałaniu, profilaktyki po narażeniu na czynniki biologiczne,...

Czyste leczenie - bezpieczne leczenie (semestr letni...

Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu zagrożeń biologicznych na stanowisku lekarza oraz ich przeciwdziałaniu, profilaktyki po narażeniu na czynniki biologiczne,...

Czyste leczenie - bezpieczne leczenie (2022/2023)

Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu zagrożeń biologicznych na stanowisku lekarza oraz ich przeciwdziałaniu, profilaktyki po narażeniu na czynniki biologiczne,...

Mnemotechnika - jak pamiętać, żeby nie zapomnieć...

Zajęcia fakultatywne poruszające tematykę związaną z tworzeniem technik pamięciowych (mnemotechniki). Zdobyte informacje pozwalają lepiej zrozumieć mechanizmy pamięciowe, które można wykorzystać...

Czyste Leczenie - Bezpieczne Leczenie dla WL. Zima...

Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu zagrożeń biologicznych na stanowisku lekarza oraz ich przeciwdziałaniu, profilaktyki po narażeniu na czynniki biologiczne,...