Top

Kursy

Wykaz uczelnianych kursów e-learningowych

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wakcynologia praktyczna

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy na temat szczepień ochronnych w różnych sytuacjach w różnych grupach pacjentów.

Co jest w Twoim kosmetyku? (semestr letni)

Co jest w Twoim kosmetyku? Prowadzący dr n. med Patryk Tarka Adiunkt Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia PublicznegoNabycie umiejętności rozpoznawania głównych grup surowców kosmetycznych i...

Bezpieczeństwo pacjenta

Celem kursu jest opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa pacjenta, w celu zmniejszenia liczby błędów medycznych, poprawy bezpieczeństwa pracy w aspekcie ewentualnych...

Wprowadzenie do biologii komórki nowotworowej –...

Po zakończonym kursie student powinien: rozumieć komórkowe i molekularne mechanizmy procesu nowotworowego, powinien również wykazać się wiedzą w zakresie podstaw klasyfikacji...

Czyste Leczenie - Bezpieczne Leczenie 18/19

Prowadzący dr n. med Patryk Tarka, Adiunkt Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia PublicznegoCelem kursu jest opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu zagrożeń biologicznych na stanowisku...

Żywienie w gastroenterologii i chirurgii przewodu...

Fakultety dotyczą postępowania żywieniowego u pacjentów z najczęściej występującymi zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego.Podczas zajęć student będzie miał okazję nauczyć się podstawowych zasad...

Diety odchudzające – prawdy i mity

Celami kursu są:Zapoznanie się z zasadami redukcji masy ciała poprzez dietę. Zapoznanie się z zależnością pomiędzy żywieniem a stanem zdrowia, w tym metabolizmem organizmu człowieka.

Mnemotechnika - jak pamiętać, żeby nie zapomnieć...

Zajęcia fakultatywne poruszające tematykę związaną z tworzeniem technik pamięciowych (mnemotechniki). Zdobyte informacje pozwalają lepiej zrozumieć mechanizmy pamięciowe, które można wykorzystać...

Terapia bólu (semestr zimowy) 1819

Tematyka fakultetu: Poszerzenie wiadomości z zakresu leczenia bólu ostrego i przewlekłego.

Od fizjologii do nowoczesnych technologii 1819

Głównym celem przedmiotu jest podejście multidyscyplinarne – połączenie wiedzy teoretycznej z fizjologii i patofizjologii z problemami zdrowotnymi występującymi u pacjentów. Każdy objaw, jaki...

Co jest w Twoim kosmetyku? 2018/2019

Cele kształcenia: nabycie umiejętności rozpoznawania głównych grup surowców kosmetycznych i wskazanie w nich substancji aktywnych o specyficznych właściwościach...