Top

Kursy

Wykaz uczelnianych kursów e-learningowych

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wprowadzenie do biologii komórki nowotworowej –...

Po zakończonym kursie student powinien: rozumieć komórkowe i molekularne mechanizmy procesu nowotworowego, powinien również wykazać się wiedzą w zakresie podstaw klasyfikacji...

Żywienie w gastroenterologii i chirurgii przewodu...

Fakultety dotyczą postępowania żywieniowego u pacjentów z najczęściej występującymi zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego.Podczas zajęć student będzie miał okazję nauczyć się podstawowych zasad...

Od fizjologii do nowoczesnych technologii - semestr...

Głównym celem przedmiotu jest podejście multidyscyplinarne – połączenie wiedzy teoretycznej z fizjologii i patofizjologii z problemami zdrowotnymi występującymi u pacjentów. Każdy objaw, jaki...

Mnemotechnika - jak pamiętać, żeby nie zapomnieć...

Zajęcia fakultatywne poruszające tematykę związaną z tworzeniem technik pamięciowych (mnemotechniki). Zdobyte informacje pozwalają lepiej zrozumieć mechanizmy pamięciowe, które można wykorzystać...

Terapia bólu - semestr zimowy 2018/19

Tematyka fakultetu: Poszerzenie wiadomości z zakresu leczenia bólu ostrego i przewlekłego.

Wakcynologia praktyczna (semestr letni 2018/2019)

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy na temat szczepień ochronnych w różnych sytuacjach w różnych grupach pacjentów.

Bezpieczeństwo pacjenta (semestr letni 2018/2019)

Celem kursu jest opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa pacjenta, w celu zmniejszenia liczby błędów medycznych, poprawy bezpieczeństwa pracy w aspekcie...