Top

Kursy

Wykaz uczelnianych kursów e-learningowych

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Hipertensjologia interdyscyplinarnie

Głównym celem realizowanego przez Państwa fakultetu jest multidyscyplinarne przedstawienie najnowszej wiedzy dotyczącej nadciśnienia tętniczego.

Bezpieczeństwo pacjenta (2019/2020)

Celem kursu jest opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa pacjenta, w celu zmniejszenia liczby błędów medycznych, poprawy bezpieczeństwa pracy w aspekcie...

Czyste leczenie - bezpieczne leczenie (semestr zimowy...

Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu zagrożeń biologicznych na stanowisku lekarza oraz ich przeciwdziałaniu, profilaktyki po narażeniu na czynniki biologiczne,...

Stomatologia. Czyste leczenie - bezpieczne leczenie...

Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu zagrożeń biologicznych na stanowisku lekarza oraz ich przeciwdziałaniu, profilaktyki po narażeniu na czynniki biologiczne,...

Nowości w leczeniu nadciśnienia tętniczego -...

Głównym celem realizowanego przez Państwa fakultetu jest multidyscyplinarne przedstawienie najnowszej wiedzy dotyczącej nadciśnienia tętniczego.

Digital Medicine. Informatyka kliniczna i telemedycyna

Podczas tych zajęć poznasz najnowsze trendy w medycynie spersonalizowanej, dowiesz się czym różni się wyrób medyczny od gadżetu, poznasz podstawy prawne funkcjonowania telemedycyny w Polsce i w...

Biostatystyka w praktyce klinicznej

Podczas realizacji przedmiotu student zapozna się z podstawami biostatystyki, bazami danych, aplikacjami umożliwiającymi prowadzenie badań naukowych oraz przykładowymi programami przydatnymi w...

Terapia bólu - semestr zimowy 2019/20

Tematyka fakultetu: Poszerzenie wiadomości z zakresu leczenia bólu ostrego i przewlekłego.

Od fizjologii do nowoczesnych technologii - semestr...

Głównym celem przedmiotu jest podejście multidyscyplinarne. Zaproponowane tematy są bardzo zróżnicowane, część z nich porusza podstawy fizjologii i patofizjologii, część dotyczy konkretnych problemów...

Żywienie w gastroenterologii i chirurgii przewodu...

Fakultety dotyczą postępowania żywieniowego u pacjentów z najczęściej występującymi zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego.Podczas zajęć student będzie miał okazję nauczyć się podstawowych zasad...

Biostatystyka w praktyce klinicznej 2020/2021

Kurs uzupełnia zajęcia "STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW" prowadzony przez pracowników Zakładu Chemii Fizycznej

Mnemotechnika - jak pamiętać, żeby nie zapomnieć...

Zajęcia fakultatywne poruszające tematykę związaną z tworzeniem technik pamięciowych (mnemotechniki). Zdobyte informacje pozwalają lepiej zrozumieć mechanizmy pamięciowe, które można wykorzystać...

Przetwarzanie danych z wykorzystaniem arkusza...

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami przetwarzania danych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. W toku realizacji przedmiotu student pozna przykładowe...