Top

Opis przedmiotu

Uczelniany kurs e-learningowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Czyste Leczenie - Bezpieczne Leczenie dla WL. Zima 2024.
Kierunek
Lekarski
Rok studiów
1 rok
2 rok
3 rok
4 rok
5 rok
6 rok
Kategoria
Fakultet
Jednostka prowadząca
Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
Prowadzący
Strzeszczenie

Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu zagrożeń biologicznych na stanowisku lekarza oraz ich przeciwdziałaniu, profilaktyki po narażeniu na czynniki biologiczne, zapobiegania ekspozycjom zawodowym na materiał potencjalnie zakaźny.

Terminarz zajęć: 20 października 2023 - 15 stycznia 2024
Inne kursy

WL. Statystyka i informatyka medyczna 2021/22

W toku kształcenia w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny następuje przygotowanie studenta do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotnej i medycyny opartej na...

Bezpieczeństwo i higiena pracy - Elektroradiologia...

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwem pożarowym w trakcie studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, ze...