Top

Opis przedmiotu

Uczelniany kurs e-learningowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Czyste leczenie - bezpieczne leczenie (2022/2023)
Kierunek
Lekarski
Rok studiów
1 rok
2 rok
3 rok
4 rok
5 rok
6 rok
Kategoria
Fakultet
Jednostka prowadząca
Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
Prowadzący
Strzeszczenie

Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu zagrożeń biologicznych na stanowisku lekarza oraz ich przeciwdziałaniu, profilaktyki po narażeniu na czynniki biologiczne, zapobiegania ekspozycjom zawodowym na materiał potencjalnie zakaźny.

Terminarz zajęć: 31 października 2022 - 10 marca 2023
Inne kursy

Anestezjologia i Intensywna Terapia 2021/22

Celem  kursu jest: 1. nauczenie studentów prowadzenia zaawansowanych czynności resuscytacyjnych według aktualnych wytycznych  2. umiejętności rozpoznawania i postępowania w stanach...

WL. Statystyka i informatyka medyczna 2020/21

W toku kształcenia w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny następuje przygotowanie studenta do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotnej i medycyny opartej na...