Top

Opis przedmiotu

Uczelniany kurs e-learningowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prawo w ochronie zdrowia 2018/2019
Kierunek
Zdrowie publiczne
Rok studiów
1 rok - studia magisterskie
Kategoria
Obowiązkowy
Jednostka prowadząca
Zakład Zdrowia Publicznego
Prowadzący
Strzeszczenie

Celem kursu jest:
1. Przekazanie wiedzy w zakresie aspektów prawnych organizacji i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.
2. Zaprezentowanie regulacji prawnych dotyczących różnych aspektów działalności podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 
3. Przygotowanie do pracy w podmiocie leczniczym w komórkach administracyjnych.

Terminarz zajęć: 14 grudnia 2018 - 17 czerwca 2019
Inne kursy

Podstawy prawa 2018/2019

Celem kursu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej istoty i rozumienia prawa oraz gałęzi  prawa oraz pomoc studentom w nabywaniu kompetencji niezbędnych do własnego uczenia...

Wstęp do badań klinicznych 18/19

Wstęp do badań klinicznych mgr Paulina JuszczakiewiczCele kształcenia:1. Poznanie historii oraz stanu obecnego badań klinicznych w Polsce i na Świecie.2. Zdobycie wiedzy z zakresu przemysłu...