Top

Opis przedmiotu

Uczelniany kurs e-learningowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prawo w ochronie zdrowia 2018/2019
Kierunek
Zdrowie publiczne
Rok studiów
1 rok - studia magisterskie
Kategoria
Obowiązkowy
Jednostka prowadząca
Zakład Zdrowia Publicznego
Prowadzący
Strzeszczenie

Celem kursu jest:
1. Przekazanie wiedzy w zakresie aspektów prawnych organizacji i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.
2. Zaprezentowanie regulacji prawnych dotyczących różnych aspektów działalności podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 
3. Przygotowanie do pracy w podmiocie leczniczym w komórkach administracyjnych.

Terminarz zajęć: 14 grudnia 2018 - 17 czerwca 2019
Inne kursy

Międzynarodowa problematyka zdrowotna 2018/2019

Prezentacja nowoczesnych zagadnień międzynarodowej polityki zdrowotnej.

Mikrobiologia

Kurs poświęcony jest min. zagadnieniom : mikrobiologii jako nauki medycznej, budowie i systematyce drobnoustrojów, mikrobiom człowieka, wybranym bakteriom ważnym w patologii człowieka, zakażeniom...