Top

Opis przedmiotu

Uczelniany kurs e-learningowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia 2021/22
Kierunek
Dietetyka
Rok studiów
1 rok - studia magisterskie
Kategoria
Obowiązkowy
Jednostka prowadząca
Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny
Strzeszczenie

W toku kształcenia w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny następuje przygotowanie studenta do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotnej i medycyny opartej na dowodach naukowych (Evidence Based Medicine, EBM). Przedmiot prowadzony jest w dwóch modułach – pierwszy obejmuje tematy z zakresu telemedycyny i informatyki klinicznej, a drugi biostatystyki. Tematyka zajęć przybliża nowe specjalności i kierunki medyczne: eZdrowie, mZdrowie, rzeczywistość wirtualną. Podczas realizacji przedmiotu student zapoznaje się z podstawami analizy danych w badaniach naukowych, bazami danych, w tym bibliografii, aplikacjami umożliwiającymi prowadzenie badań naukowych oraz przykładowymi programami przydatnymi w praktyce zawodowej. Treści nauczania przekazywane są w formie blended-learning na wykładach i ćwiczeniach online oraz z asystentem, przy komputerze lub na tablecie. W trakcie zajęć wykorzystywane są dane kliniczne zgromadzone w Zakładzie podczas analiz statystycznych oraz przykłady obrazów medycznych.


Terminarz zajęć: 01 października 2021 -
Inne kursy

Bezpieczeństwo i higiena pracy - Dietetyka 2019/2020

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwem pożarowym w trakcie studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, ze...