Top

Opis przedmiotu

Uczelniany kurs e-learningowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny

WLS. Informatyka kliniczna i Biostatystyka. 2021/22
Kierunek
Lekarsko-dentystyczny
Rok studiów
2 rok
Kategoria
Obowiązkowy
Jednostka prowadząca
Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny
Strzeszczenie

W toku kształcenia w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny następuje przygotowanie studenta do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotnej i medycyny opartej na dowodach naukowych (Evidence Based Medicine - EBM). Tematyka zajęć przybliża studentom nowe specjalności i kierunki medyczne: informatykę medyczną, informatykę kliniczną, telemedycynę, eZdrowie, mZdrowie, rzeczywistość wirtualną oraz bioinformatykę. Studenci zapoznają się również z podstawami biostatystyki oraz medycyny opartej na dowodach naukowych (EBM).

Terminarz zajęć: 28 lutego 2022 -
Inne kursy

Laboratorium rozwoju umiejętności komunikacyjnych...

Zajęcia koncentrują się na kształtowaniu i pogłębianiu kompetencji komunikacyjnych w odniesieniu do określonych relacji interpersonalnych, problemów klinicznych oraz sytuacji psychospołecznej...

Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia...

W toku kształcenia w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny następuje przygotowanie studenta do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotnej i medycyny opartej...