Top

Opis przedmiotu

Uczelniany kurs e-learningowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Psychiatria dziecięca WL (2023/2024)
Kierunek
Lekarski
Rok studiów
4 rok
Kategoria
Obowiązkowy
Jednostka prowadząca
Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego
Prowadzący
Strzeszczenie
Terminarz zajęć: 06 października 2023 -
Inne kursy

Pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa IWL 1819

Celem zajęć jest:  (1) nauczenie studentów prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej według aktualnych wytycznych  (2)zapoznanie studentów z metodami oceny podstawowych funkcji...

Wprowadzenie do biologii komórki nowotworowej –...

Po zakończonym kursie student powinien: rozumieć komórkowe i molekularne mechanizmy procesu nowotworowego, powinien również wykazać się wiedzą w zakresie podstaw klasyfikacji...

Kopia Zdrowie Publiczne - 3 i 5 rok, kierunek Lekarski...

Kurs e-learningowy z zakresu zdrowia publicznego dotyczy następujących tematów: - historia, cele i zadania zdrowia publicznego; - podstawowe definicje w zdrowiu publicznym, - aktualne...

Medycyna przyszłości

Celem fakultetu jest nauczenie studentów jak korzystać z nowoczesnych technologii cyfrowych w sposób zaawansowany, tak aby pomagały w przyszłej pracy. Nowe technologie zbliżają lekarza do pacjenta,...