Top

Opis przedmiotu

Uczelniany kurs e-learningowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Laboratorium rozwoju umiejętności komunikacyjnych (2023/2024)
Kierunek
Lekarsko-dentystyczny
Rok studiów
1 rok
Kategoria
Obowiązkowy
Jednostka prowadząca
Brak danych
Strzeszczenie

Zajęcia koncentrują się na kształtowaniu i pogłębianiu kompetencji komunikacyjnych w odniesieniu do określonych relacji interpersonalnych, problemów klinicznych oraz sytuacji psychospołecznej pacjenta. Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat kluczowych zagadnień związanych z komunikacją z pacjentem oraz stworzenie możliwości dla praktycznego zastosowania tej wiedzy w określonych kontekstach klinicznych. Poruszane tematy są związane zarówno z komunikacją werbalną, jak i niewerbalną, znaczeniem komunikacji w budowaniu relacji z pacjentem opartej na zaufaniu i szacunku.

Terminarz zajęć: 10 listopada 2023 -
Inne kursy

Czyste Leczenie - Bezpieczne Leczenie dla WLD. Zima...

Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu zagrożeń biologicznych na stanowisku lekarza oraz ich przeciwdziałaniu, profilaktyki po narażeniu na czynniki biologiczne,...