Top
Wyszukaj kurs
 • Platforma e-learningowa WUM
  Image 1
  powiadomienia
  Image 2
  materiały
  dydaktyczne
  Image 3
  nielimitowany
  dostęp
  Image 4
  profesjonalna
  wiedza
 • E-zajęcia i materiały dydaktyczne
  dostępne w wybranym przez Ciebie czasie i miejscu
  Image 1
Platforma e-learningowa WUM
E-zajęcia

E-zajęcia

E-zajęcia to zajęcia dydaktyczne prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Każda godzina e-zajęć stanowi 1 godzinę dydaktyczną wliczaną do pensum (przelicznik 1:1), a studenci uzyskują za e-zajęcia punkty ECTS.
E-zajęcia na WUM prowadzone są poprzez ogólnouczelnianą Platformę e-learningową dostępną pod adresem e-learning.wum.edu.pl.
E-zajęcia na WUM mogą odbywać się w różnych formach, jako:
 • a) zajęcia prowadzone całkowicie on-line (zdalnie, z wykorzystaniem Internetu);
 • b) część zajęć mieszanych (tzw. blended-learning), łączących, w dowolnych proporcjach, tradycyjne metody kształcenia (zajęcia w sali, w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem) z e-kształceniem.
Osoby zainteresowane uruchomieniem e-zajęć prosimy o kontakt.
Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

Platforma e-learningowa WUM, oprócz do prowadzenia e-zajęć, może również służyć jako narzędzie internetowego wspomagania procesu kształcenia, w tym zajęć prowadzonych w formie tradycyjnej.
Jednostki dydaktyczne, jak również organizacje studenckie mogą wykorzystać Platformę jako przestrzeń do umieszczania (w formie repozytoriów) materiałów dydaktycznych (prezentacji, opisów przypadków, filmów, fiszek, etc.), zadań do wykonania, testów, dokumentów organizacyjnych, przesyłania prac zaliczeniowych itp.
Osoby zainteresowane umieszczeniem na Platformie materiałów dydaktycznych dla studentów prosimy o kontakt.
Platforma eWUM

Audyt kursu

Na Platformie, poza e-zajęciami i materiałami dydaktycznymi dla studentów, udostępniane są również inne materiały i dokumenty dla członków społeczności akademickiej WUM, w tym kursy i szkolenia z zakresu e-learningu dla nauczycieli i studentów korzystających z Platformy.
Osoby zainteresowane umieszczeniem na Platformie materiałów e-learningowych dla członków społeczności akademickiej (nauczycieli, studentów, doktorantów, pracowników administracji, itp.) prosimy o kontakt.
Platforma eWUM

Platforma

Ogólnouczelniana platforma e-learningowa, oparta na systemie Moodle, jest dostępna dla wszystkich członków społeczności akademickiej WUM pod adresem e-learning.wum.edu.pl.
Logowanie do Platformy oparte jest na systemie autoryzacji WUM. Loginy oraz hasła dla studentów oraz pracowników są takie same, jak w Centralnym Systemie Autoryzacji.
Celem Platformy jest wsparcie dydaktyki realizowanej na WUM i umożliwienie realizacji e-zajęć. Platforma może być wykorzystana do:
 • a) przygotowania i prowadzenia e-zajęć
 • b) internetowego wspomagania zajęć prowadzonych w formie tradycyjnej poprzez m.in. umieszczanie na Platformie materiałów dydaktycznych, zadań do wykonania, testów, przesyłanie prac zaliczeniowych, itp.
 • c) udostępniania różnego rodzaju materiałów dydaktycznych dla społeczności akademickiej WUM (w tym kursów i szkoleń e-learningowych dla pracowników Uczelni)
 • d) zarządzania procesem e-kształcenia (w tym monitorowania aktywności studentów oraz nauczycieli)
 • e) komunikacji elektronicznej pomiędzy jej użytkownikami (poprzez fora dyskusyjne, wysyłanie wiadomości etc.).
Platforma jest dostępna w wersji polsko i anglojęzycznej (dla osób studiujących w języku angielskim).
Za prowadzenie, udostępnianie i rozwój Platformy odpowiada Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia WUM, przy wsparciu Działu Informatyki i Uczelnianego Zespołu ds. E-Learningu.
Więcej

Chcesz przygotować ciekawe materiały e-learningowe? Złóż wniosek o utworzenie kursu w ramach projektu WUM AID

FAKULTETY

Czyste leczenie - bezpieczne leczenie (semestr letni...

Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu zagrożeń biologicznych na stanowisku lekarza oraz ich przeciwdziałaniu, profilaktyki po narażeniu na czynniki biologiczne,...

Czyste leczenie - bezpieczne leczenie (2022/2023)

Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu zagrożeń biologicznych na stanowisku lekarza oraz ich przeciwdziałaniu, profilaktyki po narażeniu na czynniki biologiczne,...

Mnemotechnika - jak pamiętać, żeby nie zapomnieć...

Zajęcia fakultatywne poruszające tematykę związaną z tworzeniem technik pamięciowych (mnemotechniki). Zdobyte informacje pozwalają lepiej zrozumieć mechanizmy pamięciowe, które można wykorzystać...

Mnemotechnika - jak pamiętać, żeby nie zapomnieć...

Zajęcia fakultatywne poruszające tematykę związaną z tworzeniem technik pamięciowych (mnemotechniki). Zdobyte informacje pozwalają lepiej zrozumieć mechanizmy pamięciowe, które można wykorzystać...

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
 • Gdzie znajdują się e-zajęcia i inne materiały e-learningowe WUM?
  Wszystkie kursy e-learningowe WUM (e-zajęcia, materiały dydaktyczne, szkolenia, itp.) dostępne są na Platformie e-learningowej WUM pod adresem e-learning.wum.edu.pl. Aktualny katalog kursów, wraz z wyszukiwarką, znajduje się na stronie e.wum.edu.pl/PL/E-zajecia.
 • Jaki jest mój login i hasło do Platformy e-learningowej WUM?
  Logowanie do Platformy oparte jest na systemie autoryzacji WUM. Loginy oraz hasła dla studentów oraz pracowników są takie same, jak w Centralnym Systemie Autoryzacji. Szczegółowe informacje znajdziesz tu.
 • Co zrobić, jeżeli nie pamiętam loginu/hasła do SSL?
  LOGIN: sXXXXXX (mała literka s i sześć cyfr numeru albumu pisane ciągiem, np. s012345).
  HASŁO: Hasło startowe to numer wydrukowany na rewersie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, zapisany bez spacji.
  Zapomniane hasło można odzyskać przy pomocy aplikacji resethasla.wum.edu.pl.
  W przypadku problemów z logowanie po resecie hasła skontaktuj się z Centrum Informatyki WUM.
 • Czy dla kursów obowiązkowych konieczne jest samodzielne zapisanie nie kurs?
  Nie, każdy student/studentka jest automatycznie przydzielany/a do kursu obowiązkowego, w tym obowiązkowych e-zajęć, szkoleń, materiałów dydaktycznych.
 • Czy mogę samodzielnie zapisać się na kurs e-learningowy?
  Nie, o zapisaniu studenta/studentki na kurs e-learningowy (e-zajęcia, materiały dydaktyczne, szkolenia) decydują Prowadzący.
 • Po zalogowaniu się do Platformy, nie mam dostępu do określonego kursu. W jaki sposób uzyskać dostęp?
  W przypadku, gdy oczekiwany kurs e-learningowy (e-zajęcia, materiały dydaktyczne, szkolenia, itp.) nie jest dostępny na Twoim koncie na Platformie, prosimy o kontakt pod adresem e-learning@wum.edu.pl (podając imię, nazwisko, nr albumu oraz nazwę kursu).
 • Gdzie mogę uzyskać informację na temat przedmiotów prowadzonych dla mojego kierunku w formie e-zajęć?
  Lista (katalog) aktualnych e-zajęć dostępna jest za pośrednictwem wyszukiwarki
 • Gdzie mogę znaleźć informację dotyczącą formy zaliczenia e-zajęć?
  Informacje dotyczące formy oraz zasad zaliczenia przedmiotu dostępne są w sylabusie przedmiotu, jak również w opisie e-zajęć na Platformie w części „Informacje podstawowe o kursie”. W razie wątpliwości skontaktuj się z prowadzącym
 • Czy fakultety są również realizowane w formie e-zajęć?
  Tak, fakultety również mogą być realizowane w formie e-zajęć. Lista aktualnych e-fakultetów dostępna jest za pośrednictwem wyszukiwarki e-zajęć.
 • Czy dostęp do Platformy/kursów e-learningowych jest możliwy wyłącznie w sieci wewnętrznej WUM?
  Nie, nie ma ograniczeń terytorialnych dotyczących dostępu do Platformy i umieszczonych na niej kursów e-learningowych (e-zajęć, materiałów dydaktycznych, szkoleń, itp.).
 • Gdzie dostępne są e-zajęcia i materiały e-learningowe dla studentów English Division?
  Wszystkie kursy e-learningowe (e-zajęcia, materiały dydaktyczne, szkolenia, itp.) dla studentów anglojęzycznych są dostępne na Platformie pod adresem e-learning.wum.edu.pl/en/.
 • Czy do korzystania z Platformy niezbędne są jakieś specjalne wymagania sprzętowe?
  Do korzystania z Platformy wystarczy urządzenie z dostępem do Internetu oraz aktualna wersja przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome).
 • Czy mogę kopiować/pobierać materiały umieszczone na Platformie?
  Wszystkie materiały umieszczone na Platformie są objęte prawami autorskimi. Ich kopiowanie, pobieranie, itp. wymaga zgody autora/autorów. Więcej informacji znajdą Państwo w przewodniku po prawach autorskich
 • Kiedy mogę korzystać z Platformy/realizować e-zajęcia?
  Platforma jest dostępna przez cały czas (przez całą dobę, przez cały rok). Studenci mogą z niej korzystać w dowolnym, dogodnym dla siebie momencie. Zasady (w tym terminy) dostępności poszczególnych e-zajęć i materiałów dydaktycznych są określane przez jednostki naukowo-dydaktyczne (mogą być dostępne dla studentów przez cały rok akademicki, przez cały okres studiów lub jedynie przez określony czas np. miesiąc).
My video

Wydział Lekarski

Przejdź

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Przejdź

Wydział Medyczny

Przejdź

Wydział Farmaceutyczny

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Przejdź

Wydział Nauk o Zdrowiu

Przejdź

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Przejdź
Szukaj

Kursy e-learningowe! Sprawdź dostępność wybranych kursów w obecnym roku akademickim.